W XXI wieku trudno wyobrazić sobie codziennie funkcjonowanie bez prądu.

Naukowcy biją na alarm – złoża energetyczne kiedyś się skończą… Nie bez powodu coraz głośniej jest o energii pozyskiwanej z naturalnych i powtarzających się procesów przyrodniczych.

Odnawialne źródła energii (OZE) są alternatywą dla tradycyjnych i co najważniejsze – nieodnawialnych nośników energii (na przykład paliw kopalnych).

Zasoby odnawialne uzupełniają się w naturalnych procesach, można zatem stwierdzić, że ich pokłady są niewyczerpalne.

Energia ze źródeł odnawialnych jest pozyskiwana z promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub energię elektryczną), wiatru, zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi), wodnych, stałej biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych.

Jej wykorzystanie nie powoduje emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, nie powoduje poważnych zanieczyszczeń oraz nie produkuje dużej ilości szkodliwych odpadów.

www.sztab-antypiracki.pl

Poza tym odnawialne źródła energii znajdują sięwszędzie – znika problem transportu energii – redukowane są koszty związane zdystrybucją prądu.

automaty do bram przesuwnych https://multichem.pl

By Jakub