Bardzo ważną rolą jaka została przypisana do industrializacji jest jej wpływ na powstawanie nowych i rozbudowę istniejących miast. W związku z procesami uprzemysłowienia pojawił się termin „miasto przemysłowe”. Kryje się pod nim metropolia, w której większość miejsc pracy jest generowana przez przemysł.

Czasami, w przypadku mniejszych lokalizacji, jest to zaledwie jeden lub dwa zakłady, które wytwarzają dobra na bardzo dużą skalę. Stają się one w takim układzie jądrem lokalnej społeczności, czymś, co integruje ludzi. Wszyscy się znają i są sobie bliscy, ponieważ znaleźli zatrudnienie w tym samym zakładzie, więc mają pretekst do utrzymywania dobrych relacji.

barrierefolien

Kolejny aspekt to tworzenie w ramach istniejących miast nowych dzielnic o stricte przemysłowym charakterze. W ich obrębie zaczęto budować duże osiedla w oparciu o nowoczesne budownictwo. Rodzime blokowiska, wznoszone na działkach oddalonych nieco od ścisłego centrum oraz na peryferiach, wpisują się w ten nurt.

Budowano je w czasach PRL głównie z myślą o pracownikach zakładów państwowych, choć dziś struktura mieszkańców wygląda zupełnie inaczej.

Sztandary szkolne po najniższych cenach na rynku tkaniny plandekowe

By Jakub