Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługuje pracodawcom, zatrudniającym jako pracowników osoby niepełnosprawne, wyróżniającym się tym, że: prowadzą zakłady pracy chronionej, zatrudniają przynajmniej 25 pracowników, przy przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi u nich minimum 6%, zatrudniają mniej niż 25 pracowników, przy przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, nie posiadających względem PFRON zobowiązań o łącznej sumie przekraczającej 100 zł, nie będącym w trudnej sytuacji ekonomicznej, będącej wynikiem prowadzenia działalności gospodarczej (kryteria zawarte w przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie udzielania pomocy publicznej), którzy, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, nie zostali obciążeni obowiązkiem zwrotu pomocy, wynikającym z uprzednich decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc jako niezgodną z prawem, nie przekraczającym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, kwoty 10 mln euro pomocy rocznie, na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych.

By Jakub