Określając znaczenie przedsiębiorstw pod uwagę bierze się wiele czynników.

Jednym z nich o olbrzymim znaczeniu dla gospodarki są obroty jakie odnotowuje dane przedsiębiorstwo.

Dziś można powiedzieć, iż liderami pod względem obrotów są takie przedsiębiorstwa przemysłowe jak płocki PKN Orlen, KGHM „Polska Miedź”, Fiat „Auto Poland”, General Motors Poland oraz Mittal Steel Poland i Lotos – Rafineria Gdańska.

Innym kryterium może być liczba pracowników, jaka zatrudniona jest przez dane przedsiębiorstwo przemysłowe.

www.cisintegracja.pl

Jest to jednak czynnik o znacznie mniejszym znaczeniu dla realnego prestiżu przedsiębiorstwa, ustępujący kryterium obrotowemu.

Niemniej jednak biorąc pod uwagę właśnie tę kwestię, przedsiębiorstwem zatrudniającym największą ilość pracowników jest KGHM „Polska Miedź”.

Jak widać, dwukrotnie w czołówce znajduje się KGHM Polska Miedź, przedsiębiorstwo, które pod tym względem jest bezkonkurencyjne.

Patrząc pod kątem liczby zatrudnionych w przemyśle osób, należy wziąć pod uwagę, iż obecnie w Polsce czynnikiem decydującym są obroty przedsiębiorstwa, bowiem liczba zatrudnionych związek ma z przestarzałą technologią głównie w zakładach przemysłu ciężkiego.

http://zbiorstal.pl/produkty/zbiorniki-sprezonego-powietrza koperty

By Jakub