Proces industrializacji tak na dobrą sprawę rozpoczął się w momencie, kiedy doszło do wybuchu tak zwanej rewolucji przemysłowej.

Miało to miejsce w wieku XIX w krajach anglosaskich – najpierw w Wielkiej Brytanii, a później w Stanach Zjednoczonych.

Dość szybko przemysłowy przełom rozlał się na inne wysoko rozwinięte państwa ówczesnego świata.

Na czym polegał tamten proces? Otóż w wyniku wzrostu wynalazczości pojawiły się pierwsze urządzenia przemysłowe, które pozwoliły na częściową automatyzację wytwarzania wielu dóbr, co siłą rzeczy zwiększyło wydajność i sprawiło, że na gruncie handlu można było zarobić więcej.

Równocześnie dynamicznie rozwijały się środki transportu – szybsza i bardziej pojemna kolej pozwalała na przewożenie wyprodukowanych towarów na spore odległości, co było świetną informacją dla konsumentów.

Impuls do rozwoju otrzymał tym samym eksport, a co za tym idzie import.

Wysokiej jakości produkty mogły trafiać łatwo z kraju do kraju.

Wszystko to stanowiło zaledwie przygrywkę do tego, co w kolejnych dekadach miało stanowić istotę procesów industrializacyjnych.

rozpuszczalniki i rozcieńczalniki do farb i lakierów folia pcv przeźroczysta

By Jakub