Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które jest wydawane przez Powiatowy Zespół ds.

Orzekania o Niepełnosprawności, jest niezbędnym dokumentem uprawniającym osobę niepełnosprawną do korzystania z wielu przywilejów.

Nie uprawnia on jednak do ubiegania się o świadczenia rentowe.

Do uzyskania takiego świadczenia konieczne jest posiadanie orzeczenia wydanego przez lekarzy orzeczników instytucji ubezpieczeń społecznych, czyli ZUS i KRUS.

Wydawanie orzeczeń przez różne, zupełnie od siebie niezależne instytucje bywa przyczyną wielu nieporozumień, które dodatkowo pogłębia źle interpretowane nazewnictwo stopni niepełnosprawności.

Ponadto należy mieć na uwadze, że dwie niezależne instytucje mogą wydać odmienne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Nie jest sytuacją odosobnioną, kiedy Powiatowy Zespół ds.

Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych o stopniu umiarkowanym.

Sytuacja taka może być przyczyną wielu komplikacji dla osób niepełnosprawnych.

Purelife

By Jakub