Dzięki rosnącemu kapitałowi, wydajnej produkcji i stałemu wzrostowi popytu pojawiało się pole do poszerzania skali działalności. Nie chodziło tutaj wyłącznie o większą produkcję w ramach istniejących zakładów, ale o tworzenie zupełnie nowych.

Każdy z takich obiektów musiał szybko pozyskać wartościowy personel, który będzie stanowił jego załogę. To oznaczało, że ludzie dotąd szukający pracy mieli szansę ją znaleźć i zarabiać na utrzymanie swoje i swoich rodzin, a to w każdych czasach miało znaczenie fundamentalne.

Praca jako etat i źródło zarobków przestała być dobrem luksusowym. Zmniejszała się skala ubóstwa, mniejsze było zapotrzebowanie na działalność dobroczynną polegającą na utrzymaniu najsłabszych.

Pewien margines osób niezaradnych pozostał, jednakże w gruncie rzeczy większość osób mogła z powodzeniem realizować się w życiu dzięki środkom jakie zarobili dzięki pracy własnych rąk. Industrializacja przyniosła zmianę w postaci zwiększania ilości wolnych etatów i wprowadziła naturalną rotację na stanowiskach.

narzędzia elektryczne pe folia

By Jakub