Wycinanie lasów wpływa na wzrost ilości dwutlenku węgla uwalnianego do atmosfery. Powoduje to oczywiście zmiany klimatyczne. Dlaczego tak się dzieje? Rośliny pochłaniają dwutlenek węgla – niestety podczas ich spalania i rozkładania zmagazynowany w nich węgiel trafia znowu do atmosfery.

Naukowcy uważają, że wycinanie lasów jest jedną z przyczyn globalnego ocieplenia. Niektórzy badacze jednak próbują dowieść, że wycinka lasów może ochładzać lokalny klimat na wyższych szerokościach geograficznych północnej półkuli! Ponoć wszystko zależy od tego, gdzie odbywa się wylesianie. Naukowcy odkryli, że ścinka drzew w regionach północnych położonych powyżej 45 równoleżnika skutkuje ochładzaniem klimatu.

www.polskieczesci.pl

Wraz z wycinką węgiel trafia do atmosfery. Temperatura powierzchni odkrytych, niezalesionych terenów jest niższa, ponieważ odbijają się od nich promienie słoneczne, podczas gdy lasy absorbują ciepło. Nocą zaś teren ten wychładza się szybciej niż las! Badacze jednak apelują, że ich odkrycie nie jest przyzwoleniem na wycinanie lasów! Podkreślają, że wylesianie może mieć efekt chłodzący w skali regionalnej na wyższych szerokościach geograficznych, ale nic nie wskazuje na to, że na niższych szerokościach… też tak jest.

szlifowanie metau https://dekarbud.pl/

By Jakub